Thầy cúng Hà Nội chia sẻ bốc bát hương thờ cúng gia tiên, thần linh

Thầy cúng Hà Nội chia sẻ bốc bát hương thờ cúng gia tiên, thần linh Bốc bát hương là thủ tục cần có đầu tiên của gia chủ để lập bát hương lập bàn thờ, an vị bát hương, an vị bàn thờ gia tiên tiền tổ, thần linh thổ địa, thổ công táo quân, … Đọc tiếp Thầy cúng Hà Nội chia sẻ bốc bát hương thờ cúng gia tiên, thần linh